jueves, 18 de mayo de 2017

Ortografía


A palabra


Oración: suxeito e predicado


Textos: a carta


Textos informativos


Textos persuasivos, publicitarios
Textos: o diálogo